รถเช่า : รถเช่า มินิบัส 13 ที่นั่งในสวิสเซอร์แลนด์


รถเช่า มินิบัส 13 ที่นั่งในสวิสเซอร์แลนด์
รหัส
CAR_0015

MERCEDES-BENZ
รถเช่า มินิบัส 13 ที่นั่งในสวิสเซอร์แลนด์
฿0
ราคาเริ่มต้น/วัน


รายละเอียดรถ

ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) หากตัวรถได้รับความเสียหายในระหว่างการเช่าของคุณ ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระสูงสุดสำหรับการซ่อมแซมที่คุ้มครองตามประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) จะเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรก การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น การคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของรถ (เช่น กระจก ล้อ ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ) หรือค่าปรับ (เช่น ค่าลากรถหรือค่าปรับสำหรับเวลาที่บริษัทไม่สามารถใช้รถได้) หรือสิ่งที่อยู่ในรถ (เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล) ประกันภัยบุคคลที่3 (TPL) การคุ้มครองนี้ให้การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่สำหรับความเสียหายต่อความบาดเจ็บทางร่างกายและทรัพย์สินที่เป็นไปตามนโยบาย การคุ้มครองนี้ไม่รวมความบาดเจ็บของผู้ขับขี่เองหรือความเสียหายต่อตัวรถที่เช่า การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น ประกันการโจรกรรม (TP) หากตัวรถถูกขโมย ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระสูงสุดสำหรับการซ่อมแซมที่คุ้มครองตามนโยบายจะเท่ากับค่าโจรกรรมส่วนแรก การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น รวมอยู่ในการเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภาษีท้องถิ่น ไมล์/กิโลเมตร ค่าเช่ารถของคุณรวมถึงระยะกิโลเมตรไม่จำกัดจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเช่ารถของคุณอาจส่งผลต่อจำนวนระยะทางที่คุณสามารถขับฟรี รวมทั้งยังอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่คุณต้องชำระสำหรับแต่ละจำนวนกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น ผู้ขับสำรอง รวมผู้ขับสำรองอายุเกิน23ปี 1 ท่าน

ข้อตกลง เงื่อนไขการเช่า และราคา

ประกัน ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)
หากตัวรถได้รับความเสียหายในระหว่างการเช่าของคุณ ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระสูงสุดสำหรับการซ่อมแซมที่คุ้มครองตามประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) จะเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรก การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น การคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของรถ (เช่น กระจก ล้อ ภายใน หลังคา หรือช่วงล่างของรถ) หรือค่าปรับ (เช่น ค่าลากรถหรือค่าปรับสำหรับเวลาที่บริษัทไม่สามารถใช้รถได้) หรือสิ่งที่อยู่ในรถ (เช่น เก้าอี้เด็ก อุปกรณ์ GPS หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล)
ประกันภัยบุคคลที่3 (TPL)
การคุ้มครองนี้ให้การคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่สำหรับความเสียหายต่อความบาดเจ็บทางร่างกายและทรัพย์สินที่เป็นไปตามนโยบาย การคุ้มครองนี้ไม่รวมความบาดเจ็บของผู้ขับขี่เองหรือความเสียหายต่อตัวรถที่เช่า การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น
ประกันการโจรกรรม (TP)
หากตัวรถถูกขโมย ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องชำระสูงสุดสำหรับการซ่อมแซมที่คุ้มครองตามนโยบายจะเท่ากับค่าโจรกรรมส่วนแรก การคุ้มครองนี้มีผลก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามข้อตกลงของการเช่าเท่านั้น

รวมอยู่ในการเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ภาษีท้องถิ่น

ไมล์/กิโลเมตร

ค่าเช่ารถของคุณรวมถึงระยะกิโลเมตรไม่จำกัดจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเช่ารถของคุณอาจส่งผลต่อจำนวนระยะทางที่คุณสามารถขับฟรี รวมทั้งยังอาจส่งผลต่อจำนวนเงินที่คุณต้องชำระสำหรับแต่ละจำนวนกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น

ผู้ขับสำรอง

รวมผู้ขับสำรองอายุเกิน23ปี 1 ท่าน